ALVIC | SISTEMA AUTOSERVEI | 2015

Altes prestacions, mínim espai

El sistema d`autoservei més  avançat, també en grandària reduïda

 

 

ALVIC, empresa líder en el sector dels hidrocarburs,  ens va encarregar  la integració del sistema d`autoservei  més avançat  en grandària reduïda a les seves terminals amb l`objectiu d`incrementar les prestacions i l`experiència de compra.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Un major grau d`alliberament en el sector de les gasolineres ha permès l`entrada de nous actors en el negoci d`hidrocarburs. És interessant observar com el model ha anat variant al llarg dels anys. On abans veiem centres comercials amb una activitat econòmica més pròpia d`un supermercat, en l`actualitat no ens estranya veure centres comercials amb gasolineres oferint  el seu propi carburant. Alvic porta anys aplicant tecnologia i solucions per aquesta tipologia d`instal·lacions que han anat evolucionant segons les necessitats i comportaments econòmics i socials.

Com a usuaris ara podem gaudir de serveis 24h gràcies a la implementació de tecnologia com el terminal “Auto fuel” d`Alvic, un sistema d`automatitzat amb unes característiques tecnològiques molt avançades que ofereix al sector un valor afegit als seus serveis. Però és suficient?

El pagament mitjançant autoservei és una tendència creixent a les estacions de servei, supermercats o ports esportius, on s`ha augmentat el servei i les prestacions. Alvic i Stimulo van unir-se per desenvolupar la terminal “SelfPro” capaç de generar desig a la gent, atractiu, tècnicament factible i econòmicament viable. Descobreix “SelfPro”, una terminal d`autoserveis que es caracteritza per tenir unes dimensions reduïdes, adequades per aquells punts que pateixen reduccions d`espai, i que compta amb una pantalla tàctil amb un sistema antivàndalic sense que es vegi perjudicada la seva viabilitat ni la seva interacció amb els usuaris.

1_EL DISSENY IDENTIFICA LA MARCA, potenciant la percepció de qualitat seguint amb la línia marcada pel terminal Autofuel, afavorint la diferenciació i establint les bases per un futur llenguatge de disseny per aplicar als productes futurs augmentant la coherència de la marca.

2_OPTIMITZACIÓ DE COSTOS, utilitzant l` enginyeria per mantenir el cost de producció en el mínim viable, garantint al mateix temps la qualitat i evitant riscos durant la producció en sèrie.

3_DESENVOLUPAMENT de les carcasses i optimització de la solució final per la industrialització integrant la tecnologia desenvolupada per ALVIC.

4_PROTOTIPS, amb el disseny resolt, es passa a prototipar la idea per testar físicament les solucions propostes: comprovant els embalatges, les proporcions, la viabilitat tècnica, etc.

5_MILLORA DE L`EXPERIÈNCIA DE L´USUARI mitjançant diferents solucions amb un alt component estètic i amb les distribucions dels elements per aconseguir un ús confortable.

Descobreix les diferents propostes de la terminal de pagament en las que hem aportat coneixement (conceptualització, disseny i desenvolupament) per aconseguir un producte molt compacte i d`altres prestacions, característiques principals de la proposta de valor que ALVIC ofereix al mercat.

.

RESULTADOS

MODULAR

 “És totalment personalitzable tant a nivell extern com intern, i per això es pot adequar a qualsevol negoci sense que interfereixi en l’harmonia visual i gràfica.”

Alvic

IMPACTE EN EL MERCAT

 Aquest terminal és una actualització del mític Alvic-Self que durant anys ha ajudat a molts dels clients d`ALVIC a descansar deixant la dura càrrega del negoci en mans del petit equip Alvic-Self.

.

EXPERTS

 “En la passada edició de Motortec AM l’estand de ALVIC va ser un dels més visitats i que més expectació va generar entre els assistents al certamen.”

revistaestacionesdeservicio.com