TACSE | SEMÀFOR LED DE BARCELONA | 2010

Modernitzant Barcelona

Canviant els semàfors de Barcelona.

Tacse i Stimulo van col·laborar per dur a terme el desenvolupament tècnic del nou semàfor LED de Barcelona.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Amb l’objectiu de modernitzar la ciutat amb l’última tecnologia, l’Ajuntament de Barcelona va decidir actualitzar la xarxa de semàfors. Tacse, empresa líder a Espanya en el disseny i fabricació d’equipament ferroviari, va obtenir els drets per produir els nous semàfors LED. Per complir amb els requisits d’entrega, costos i regulacions, van acudir a Stimulo per dur a terme tot el desenvolupament tècnic del semàfor. Stimulo i Tacse es van trobar amb dos grans reptes: convertir la geometria externa de Barcelona en un semàfor complint estrictament els requisits de fabricació i costos. L’equip d’enginyers va trobar una solució per un punt crític: la força estructural dels mòduls del semàfor. Aquest problema es va resoldre a través d’una multi-columna interna que seguia els requisits reguladors i mediambientals exigits per l’Ajuntament de Barcelona.
Un altre assumpte crític del desenvolupament va ser la capacitat de customitzar i automatitzar alguns processos, especialment els que s’utilitzen en 3D i solucions de software paramètric. Això va fer que la presa de decisions fóra molt més ràpida i clara per tots els membres de l’equip. Donats els requisits en materials innovadors, Stimulo va col·laborar com l’AMADE (Centre d’anàlisis i materials avançats pel disseny estructural de la Universitat de Girona). Es van fer dos prototips abans de fer els motllos finals. El primer prototip ens va ajudar a validar les dimensions i proporcions del semàfor, mentre que el segon ens va a ajudar a optimitzar la seqüència del muntatge. Per assegurar-nos d’un resultat perfecte, Stimulo va supervisar la fabricació. Durant aquests últims anys, Stimulo ha col·laborat amb Tacse en la gestió de la innovació de nous productes.

RESULTATS

TEMPS DE LLANÇAMENT AL MERCAT

Des dels estudis preliminars fins a la producció en menys d’un any.

A MIDA

Un producte optimitzat per la producció en massa segons els mitjans productius del client.

TESTIMONIAL

“Stimulo es va integrar al nostre equip compartint responsabilitats durant el desenvolupament tècnic.”

Augustí Tormo,
Manager, Tacse.